Aleksandra Dejnarowicz - Szkolenia Social Media | Polityka prywatności
21844
page-template-default,page,page-id-21844,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-21897

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Aleksandra Dejnarowicz Social Media w Biznesie, będących pod domeną główną https://szkoleniasocialmedia.com/ (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w konsultacjach, szkoleniach, wydarzeniach, których organizatorem jest Aleksandra Dejnarowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Dejnarowicz Social Media w Biznesie, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Karola Bohdanowicza 19 lok. 3, 02-127 Warszawa, NIP: 701 004 93 36, REGON: 368084813, (zwana dalej „Organizatorem”), a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej współpracy marketingowej.

 

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Dejnarowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Dejnarowicz Social Media w Biznesie, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Karola Bohdanowicza 19 lok. 3, 02-127 Warszawa, NIP: 701 004 93 36, REGON: 368084813 (zwany dalej „Administratorem”).

 

3. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: ola@szkoleniasocialmedia.com lub dzwoniąc pod numer: +48 507084238.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają Ci uczestnictwo w konsultacji, szkoleniach, wydarzeniach. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

 

5. W związku z Twoim uczestnictwem w konsultacjach, szkoleniach lub chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy
b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
c) numer telefonu,
d) adres e-mail.

 

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

7. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:

a) w przypadku konieczności podpisania umowy, otrzymania przez Ciebie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni twoje dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie
b) jeżeli korzystasz z opcji ,,płatność elektroniczna”, Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
c) ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń, wydarzeń.

 

8. Masz pełne prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
f) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w konsultacji, szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

 

10. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.